Mūsu uzdevums – nodrošināt kvalitatīvu latviešu valodas apguvi pieredzējušu un kvalificētu skolotāju vadībā, izmantojot tālmācības rīkus un klātienes nodarbības, sākot no pirmsskolas vecuma līdz ģimnāzijai.

Mūsu mērķi 
1) Panākt diasporas izglītības atzīšanu
a. kā dzimtās vai mantojuma valodas apguvi Latvijā, iegūstot izglītības dokumentu
b. kā mājasvalodas apguvi, izliekot atzīmi (Zviedrijā)

2) Sagatavot bērnus un jauniešus Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra eksāmeniem.

Elementu skaits: 1