Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības galvenais mērķis ir uzturēt latviešu kopienu, kultūru un valodu Ziemeļkalifornijā.

  • Biedrība dibināta 1951. gada 11. februārī, Oklendā, Kalifornijā.
  • Biedrība ir reģistrēta pie ASV federālās un Kalifornijas štata valdības kā laicīga bezpeļņas organizācija ar nosaukumu Northern California Latvian Association, Inc. Biedrība ir atbrīvota no nodokļiem.
  • Biedrību vada biedrības valde. Valdes darbību pārrauga biedrības padome.
  • Biedrības paspārnē darbojas: ZK Latviešu skola, ZK Latviešu koris, žurnāls “Ziemeļkalifornijas Apskats”, tautas deju grupa “Ritenītis”.

Latviskā izglītība, lekcijas, semināri par dažādām tēmām

Koncertu, teātra izrāžu u.c. kultūras sarīkojumu rīkošana

Stipendijas biedru bērniem dalībai latviešu nometnēs


 

Kontakti

www.zklb.wordpress.com

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite