Vītolu fonds

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 4.aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli.

Ar 2004.gada 27.decembra kopsapulces lēmumu mainīta fonda juridiskā forma, atklātais sabiedriskais fonds tika pārveidots par nodibinājumu.

Nodibinājums “Vītolu fonds” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2005.gada 26.janvārī.

Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas.


Kontakti

371 6728 0122

http://www.vitolufonds.lv