Viduszviedrijas Latviešu Biedrība

Viduszviedrijas Latviešu Biedrība apvieno Stokholmā un Melāra ielejā dzīvojošos latviešus.

Tās mērķi ir:
* Apvienot un aktivizēt visu paaudžu latviešus Viduszviedrijā
* Dot iespēju pulcēties un uzturēt interesi par latviešu kultūras un sabiedrības norisēm
* Atbalstīt visus, kas vēlas darboties un attīstīt latviešu kopienas dzīvi Viduszviedrijā
* Izplatīt svarīgāko informāciju ZLA mājas lapā un citos mēdijos

Biedrības valde atrodas Stokholmā un tajā darbojas:
1) Anita Dzilnava
2) Eva Manavaduge
3) Indra Vilsone
4) Inga Dripe
5) Kristīne Bodniece
6) Māra Krēsliņa-Rozīte

Biedrības organizētiem pasākumiem un sniegtajam atbalstam izmanto finansējumu no biedru naudām, Zviedrijas valsts pabalstiem un brīvprātīgiem ziedojumiem.

Kontaktpersona: Indra Vilsone


Kontakti