Dalies:

Desmit minūtes latvietības - Sandra Užule-Fons

Sandra Užule-Fons ir poļu-latviešu izcelsmes žurnāliste un vēsturniece. Polijā viņa dzīvo kopš 1999. gada, kad uzsāka tur studijas un absolvēja vēstures fakultāti. Francijā Sandra ieguva maģistra grādu, savukārt 2014. gadā kļuva par vēstures doktori. Desmit gadus viņa strādājusi kā žurnāliste arī Polijas radio. Jau studiju laikos Sandra saprata, ka Latviju nepieciešams popularizēt plašāk pasaulē. Doktora disertāciju viņa rakstīja par pirmo latviešu atmodu, pētot, kā veidojās latviskā identitāte divu atšķirīgu pušu - vācbaltiešu un Krievijas impērijas – ietekmē. Sandra Latviju popularizē caur vēstures, kā arī kultūras prizmu, rīko dažādas konferences, debates un projektus dažādām auditorijām.

Citas ziņas

Citas ziņas pasaulē