Upsalas Latviešu Biedrība

Latviešu Biedrība Upsalā apvieno Uplandē un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus. Tās galvenie mērķi ir uzturēt kontaktus starp latviešiem Uplandē un veicināt latviešu valodas, kultūras un cita veida identitātes saglabāšanu Zviedrijā. Biedrība dibināta 2009 gadā.

Biedrības valde atrodas Upsalā un tajā darbojas:

1) Dzidra Prūse – priekšsēdētāja

2) Māra Simons – sekretāre
3) Linda Strautiņa – kasiere
4) Valdes locekļi:
Jānis Alsiņš
Inese Antehed

Kontaktpersona: Dzidra Prūse


Kontakti