Par mums...

Darbība

Biedrība dibināta 2012. gada nogalē. Savā darbā dažādos veidos aktīvi sadarbojas gan ar igauņiem, gan ar vietējām mazākumtautību grupām, gan arī ar latviešiem Latvijā un ārpus tās.

Mērķis

Mērķis ir uzturēt aktīvu latviešu kultūras dzīvi, dot iespējas vietējiem latviešiem un viņu bērniem saglabāt savu dzimto valodu, identitāti un tradīcijas, vienlaikus bagātinot kultūrvidi Tartu.

Priekšsēdētāja

Ilze Salnāja – Verva (Ilze Salnāja-Värv)

Elementu skaits: 3

Kontakti

372 5646 7573; 372 5918 5771

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts