Sv. Pēterburgas Latviešu evanģēliski luteriskā draudze

Visi dievkalpojumi notiek "Mūsu Pestītāja (Our Savior)” baznīcā. "Our Savior" baznīcas adrese: 301 – 58th Street S., St. Petersburg, FL 33707.

 

Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties pie
draudzes priekšnieces Aijas Norbergs, tālrunis 727-367-6001.
 
 Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu
Pieņems draudzes kasieris Andris RitumsLūdzu, cenšaties ziedot!
Pasta adrese: 2862Weathersfield Ct. Clearwater, FL  33761
 
Draudzes altāra ziedu kārtotāja ir Kitija Treimanis. Lūdzu, esiet atsaucīgi,
atvieglojiet viņas darbu un piesakieties viņai pa tālruni:  (727) 540-9078.

Kontakti

Aija Norbergs - 727-367-6001

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
Map
Satellite