Par skolu:

Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes latviešu skola pastāvēt nevar. Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1953. gada, kad tā atradās Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās. Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri.

Šobrīd skola atrodas jaukās un ietilpīgās skolas telpās Stokholmas piepilsētā Sollentunā: Sollentunavägen 189, Edsberg.

Skolas sākas 10:15 ar rīta kopbrīdi, mājās dodamies 14:00.

Skolā patlaban mācās ap100 bērni no 1 līdz 14 gadiem. Daudz bērnu nāk no divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam latviski.

Elementu skaits: 1

Skolas mērķi
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus.

Elementu skaits: 1

Bērnudārzs un pirmsskola

Bērnudārza un pirmsskolas grupiņās mācās attiecīgi 1-3,5 un 3,5-5 gadu veci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) plkst.10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi.

Nodarbības sākas plkst.10.30. Vecāko klašu skolēni nodarbībās darbojas patstāvīgi, mazākajiem, (ja tas nepieciešams, lai bērns iejustos jaunā vidē) līdzi nāk viens no vecākiem un arī piedalās nodarbībās.

Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem latviešu valoda nav vienīgā ģimenē lietotā valoda. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā.

Plkst.11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir iespējams tās uzsildīt. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas plkst.12.00, savukārt pirmsskolai plkst.12.45.

 

Elementu skaits: 1