Sietlas latviešu centrs

Kontaktpersonas: 

* Priekšsēde: Sarma Davidson, sarmadavidson@msn.com
* Priekšsēdes vietniece: Inta Wiest, intawiest@gmail.com
* Sekretāre: Aina Uskurs, uskurs@live.com
* Kasieris: Valdis Jodais, vjodais@aol.com
* Kasieŗa vietnieks: Tālis Jaundālderis, jaundalde@q.com
* Biedrzine: Ingrīda Doherty, ingriddoherty@msn.com
* Valdes locekle: Daina Kusins, dkusins@yahoo.com
* Valdes loceklis: Paulis Kalniņš, kalninsasv@msn.com
* Selga Peterson (facilities), tālrunis: 206.365.7123


Kontakti

206.362.9894