Sidnejas Latviešu biedrība

Mūsu devīze: 19. gadsimta Latvijas patriota Kronvalda Ata vārdi: "Mosties, celies, strādā"


SLB mērķi ir veicināt un atbalstīt biedrības biedru un Sidnejas latviešu saimes sabiedrisko un kulturālo dzīvi, proti:

* Atbalstīt SLB Dāmu kopu un informācijas biļetenu Ritums, kā arī visas SLB pajumtes organizācijas : Sidnejas Latviešu teātri, Sidnejas Latviešu vīru kori, Sidnejas Latviešu jaukto kori, Tautas deju kopu "Jautrais pāris", SLB Vidusskolu, SLB Pamatskolu , SLB spēļu grupu, Veco ļaužu aprūpi "Laima", Grāmatnīcu "Rīga", vokālo ansambli "Jaunais vējš", muzikālo ansambli Kastietādi un sporta kopu "Spars".

* Iesaistīt Sidnejas latviešu jaunatni dziļāk latviešu sabiedrībā, veicinot un finansiāli atbalstot viņu piedalīšanos latviešu skolās, Kultūras dienās, Jaunatnes dienās, Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, 3x3 saietos un arī vietējās latviešu organizācijās.

* Sastāvēt tanīs un atbalstīt Latviešu Apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un Latviešu Jaunatnes Apvienību Austrālijā.

* Finansiāli palīdzēt pasākumiem Latvijā, piem. Okupācijas muzejam.

* Atbalstīt Latvijas un Austrālijas latviešu kulturālo, izglītības, jaunatnes u.c. darbinieku apmaiņu.


Kontaktpersona: Jānis Grauds, SLB valdes priekšsēdis 
Kontakti

61 02 9744 8500

www.slb.org.au

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts