San Diego latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā. 

 

Kontaktpersonas:

1) Priekšnieks Jānis Legzdiņš;

2) Dāmu kom. priekšnieces Maiga Bērziņš un Aida Zilgalvis


 

Kontakti

858 598 8581

http://www.sandiegodraudze.com/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts