Reklāma


Aicinām uzņēmumus kļūt par Latviesi.com atbalstītājiem un kā klientus uzrunāt arī latviešus ārpus Latvijas izmantojot www.latviesi.com piedāvātās iespējas! Lūdzu ņemiet vērā, ka uzņēmuma piedāvātai informācijai ir jābūt idejiski un praktiski noderīgai latviešiem ārpus Latvijas. Neatbilstoša piedāvājuma gadījumā, kas Latviesi.com lietotājiem varētu šķist neatbilstošs, mēs paturam tiesības atteikt informācijas izvietošanu un atgriezīsim uzņēmumam tā līdzekļus.

Šobrīd katru nedēļu vienam uzņēmumam piedāvājam iespēju kļūt kļūt par Latviesi.com ikdienas(4000) un iknedēļas(11 000) e-pasta sūtījumu atbalsītājiem. Jūsu, kā uzņēmēja informācija šajā nedēļā būs vienīgā redakcijas saturu papildinošā komerciālā informācija, tādējādi iegūstot nedalītu lietotāju uzmanību. Visu reklāmas izvietošanu portālā www.latviesi.com nodrošina SIA Niche Media. Lai saņemtu Jūsu uzņēmumam interesantu piedāvājumu, rakstiet reklama@latviesi.com vai zvaniet 29147111.