Pitsburgas un apkārtnes Latviešu biedrība

Lai apzinātu Pitsburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, veicinātu savstarpēju draudzību, uzturētu latvietību un sniegtu palīdzību pēc Otrā pasaules kara grūtībās nonākušajiem tautiešiem, 1950.gada novembrī tika dibināta Pitsburgas un apkārtnes Latviešu biedrība. 

Pēc 50 darbības gadiem biedrība, ņemot vērā, ka aktīvo biedru skaits ir sarucis un sabiedrība novecojusi, nolēma vienkāršot savu darbību, atmetot līdzšinējos statūtus. Biedrība tagad pastāv kā latviešu izcelsmes draugu kopa. Sarīkojumus organizē komiteja ar palīgiem. 

Kontaktpersona: Māra Bērztīsa


Kontakti

412 781 3572