Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC)

Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC) ir veidots ar mērķi veicināt mākslas vērtību saglabāšanu,  ko radījuši Otrā pasaules kara rezultātā trimdā devušies  latviešu mākslinieki un ārzemēs dzīvojošā jaunā paaudze. PLMC sniedz sistemātisku, padziļinātu un visaptverošu ieskatu latviešu trimdas mākslas attīstībā un daudzveidībā, dodot iespēju to izvērtēt pasaules mākslas norišu kontekstā. PLMC veicina ārzemēs tapušas augstvērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā, rosinot dialogu starp Latviju un diasporu. PLMC nodrošina unikālas ārpus Latvijas tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu un ilglaicīgu glabāšanu, kā arī pētniecības un apskates iespējas plašai sabiedrībai.

Galerija atvērta no trešdienas līdz svētdienai plkst.11.00 - plkst.17.00.
 

Kontakti

00371 20 281 728

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite