Pasaules Brīvo Latviešu apvienības pārstāvniecība Rīgā

PBLA pārstāvniecība Rīgā darbojas kopš 1991.gada. Tās galvenie uzdevumi ir PBLA un LBF atbalstīto un ierosināto projektu īstenošana un pārraudzība, informācijas vākšana un izplatīšana, ārzemēs dzīvojošo latviešu interešu aizstāvība. Pārstāvniecība seko izmaiņām Latvijas likumdošanā un sabiedrības noskaņojumam, palīdzot PBLA un zemju centrālajām organizācijām izprast Latvijā notiekošo. Katra mēneša otrajā piektdienā pulksten sešos vakarā pārstāvniecības birojā notiek tikšanās vakari ārzemju latviešiem.

Kontaktpersonas: 
1) Jānis Andersons, PBLA pārstāvniecības vadītājs
2) Lelde Liepa-Liepiņa, PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece


Kontakti

371 67282980

http://www.pbla.lv/