Pasaules Brīvo Latviešu apvienība

PBLA galvenais mērķis ir apvienot visus latviešus darbā par Latvijas brīvību un valsts neatkarību.

Šobrīd mērķis ir veicināt latviešu tautas uzplaukumu neatkarīgā, demokrātiskā, kulturāli un saimnieciski attīstītā Latvijā, veicināt organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē.

PBLA valde

KRISTĪNE SAULĪTE

Valdes priekšsēde

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāve;
Darba grupas sadarbībai ar valdību locekle; Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupa

PĒTERIS BLUMBERGS

Valdes vicepriekšsēdis

Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis; Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis;
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis;
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

KAIJA PETROVSKA

Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve;
ALAs vicepriekšsēde

DZINTARS DZILNA

Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvis;
ALAs sabiedrisko attiecību vadītājs

ANDRIS ĶESTERIS

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents;
Archīvu darba grupas priekšsēdis;
Darba grupas sadarbībai ar Ārlietu ministriju loceklis;
Finanšu komisijas loceklis;
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

INDULIS BĒRZIŅŠ

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis;
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas loceklis

LAUMA VLASOVA

Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

JĀNIS GRĀMATIŅŠ

PBLA kasieris;
Finanču komisijas priekšsēdis

LĪGA EJUPE

Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve; ALA Kultūras nozares vadītāja; Archīvu darba grupas locekle

JURIS ĶENIŅŠ

Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis;
PBLA Kultūras fonda priekšsēdis

JĀNIS ČEČIŅŠ

LAAJ valdes loceklis;
LAAJ KF priekšsēdis

JĀNIS GRAUDS

LAAJ valdes priekšsēdis; Finanšu komisijas loceklis

ELITA PĒTERSONE

Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis;
LNAK Izglītības nozares vadītāja

LILIJA ZOBENS

Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve; Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) priekšsēde

KRISTAPS GRASIS

Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšssēdis; Darba grupas sadarbībai ar Latvijas valdību loceklis; Informācijas un stratēģiskā plāna darba grupas loceklis

RENĀTE DE KARVAĻO-ALBREHTA

Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde

Elementu skaits: 16

Kontakti

67 282 980

301 340 7646

http://www.pbla.lv/