Otavas Latviešu biedrība

Mērķis ir: 
1. Radīt latvisku sabiedrisko vidi visiem Otavas un apkārtnes latviešiem, lai veicinātu tautiskā mantojuma uzturēšanu;
2. Paust latviešu kultūru un izplatīt informāciju par Latviju Kanādas sabiedrībā;
3. Atbalstīt personas vai grupas, kuras nodarbojas ar latvisko gara mantu krāšanu, kopšanu un attīstīšanu.


Kontakti

613 837 4928