Organizācijas - Izglītība / Kultūra


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

Latvijas Institūts

Latvijas Institūts

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Latviešu valodas aģentūra

Latviešu valodas aģentūra

Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālais arhīvs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Nacionālais kino centrs

Nacionālais kino centrs

Kultūras un nemateriālā mantojuma centrs

Kultūras un nemateriālā mantojuma centrs

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Jelga Vakara (maiņu) vidusskola

Jelga Vakara (maiņu) vidusskola

Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība

Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība

Latvijas Studentu Biedrība Nīderlandē

Latvijas Studentu Biedrība Nīderlandē

Latviešu ģimeņu un bērnu kopiena Hamburgā LAIPA

Latviešu ģimeņu un bērnu kopiena Hamburgā LAIPA

Madrides latviešu skola "Sprīdītis"

Madrides latviešu skola "Sprīdītis"

LBĪ Latviešu skola Waterfordā "Jumītis"

LBĪ Latviešu skola Waterfordā "Jumītis"