LELB Vācijā

Oldenburgas draudze

Dievkalpojumi Ohmstedes draudzes namā
Butjadinger Str. 59, D-26125 Oldenburg
Diakone Laima Urdze
Priekšniece Laima Urdze
Suhrfeldstr. 23, D-28207 Bremen
Tālr. 0421-44 02 88

KONTAKTINFORMĀCIJA

49 0 421440288

www.baznica.de