O fonds - palīdzība onkoloģiskajiem pacientiem
PAR MUMS

O fonda darbības mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, kurus ir skārusi onkoloģiskā saslimšana.

Latvijā, līdzīgi kā citur Eiropā, sabiedrībai novecojot, pieaug saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem. Katru gadu aptuveni 11 000 mūsu valsts iedzīvotāju izdzird diagnozi – vēzis. Ko darīt, kā ārstēties, vai es izdzīvošu? Tie ir jautājumi, ko sev uzdod ikviens, kas ir uzzinājis par saslimšanu. Diemžēl vidēji 40% gadījumos vēzis tiek atklāts pēdējās – 3. un 4. stadijās, un tas ārstniecības gaitu padara daudz grūtāku, reizēm pat neiespējamu.

Kādēļ slimība netiek atklāta savlaicīgi? Iemesli ir vairāki, tomēr bieži vien iemesls ir lielas Latvijas iedzīvotāju daļas zemā maksātspēja, valsts nepietiekamais finansiālais atbalsts onkoloģijai un medicīnai kopumā, un cilvēku nepietiekošās zināšanas par šīs slimības diagnostiku un ārstēšanu.

Pateicoties jaunu un modernu tehnoloģiju attīstībai, Latvijā ir iespējams agrīni un precīzi diagnosticēt ļaundabīgos audzējus un līdz ar to arī pielietot atbilstošu ārstēšanas metodiku. Paralēli jau zināmajiem ultrasonogrāfijas un datortomogrāfijas izmeklējumiem, ir pieejamas arī augsto tehnoloģiju nukleārās diagnostikas iekārtas, kas spēj noteikt ne tikai precīzu audzēja lokalizāciju, bet arī tā raksturu, agresivitātes pakāpi un izplatību ķermenī, veicot tikai vienu izmeklējumu vesela izmeklējumu kompleksa vietā un tas 30% gadījumu ir izšķirīgi precīzas ārstniecības metodes izvēlē.

Mūsu kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, šie izmeklējumi ir iekļauti valsts apmaksājamo izmeklējumu programmā (viena izmeklējuma cena ir ap 1200 eiro), bet Latvijā pagaidām tikai norit sarunas par to. Līdzīgi, ārstēšanās ar moderniem un efektīviem medikamentiem bieži vien notiek nevis par valsts līdzekļiem, bet ar sabiedrības atbalstu.

Lai sekmīgi ārstētu vēzi, liela nozīme ir agrīnai diagnostikai, progresīvām ārstēšanas metodēm un jaunākās paaudzes zālēm. Diemžēl Latvijas ekonomiskā situācija ir tāda, ka tikai maza daļa no visiem vēža pacientiem ir maksātspējīgi un var atļauties mūsdienīgas metodes, tādēļ O fonds ir izvirzījis sev mērķi palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem veikt nepieciešamos izmeklējumus vēža diagnostikā un uzsākt savlaicīgu ārstēšanos.

Par mērķa ziedojumiem. Tā kā O fonds no 2005. – 2017. gada sākumam (kopā 12 gadus) aktīvi darbojās atbalstot kopienu iniciatīvu projektus, it īpaši Latvijas reģionos, tad O fonds turpinās realizēt mērķa ziedojumus divās kopienu iniciatīvu programmās – “Plaukstošu kopienu attīstībai” un “Atbalsts senioriem”, kas atbalsta nvo aktivitātes sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā.

VĒSTURE

Fonds ir dibināts 2005. gada 22. aprīlī un pirmos divpadsmit gadus darbojās ar nosaukumu – “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Fonda sākotnējais mērķis bija veicināt kopienu centru rašanos un atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas darbojās sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā. Kopumā šim mērķim fondam izdevās piesaistīt ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā un tika atbalstītas vairāk kā 300 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos.

Īstenoto projektu daudzums un dažādība veido krāsainu projektu buķeti. Tie bija gan Līvānu “Baltā māja”, kas sniedz ikdienas atbalstu bērniem- invalīdiem, nūjošanas komplektu vai cita sporta inventāra iegāde senioru biedrībām, atbalsts virknei tautas kolektīvu tērpu un apavu iegādē, tolaik tik nepieciešamās datortehnikas un mēbeļu iegāde, dažnedažādi izglītojoši un kultūras pasākumi visās vecuma grupās, kā arī projekti, kas saistīti ar veselīga dzīves veida veicināšanu.

Pēdējos gados, atsaucoties uz aktualitātēm valstī, fonds nolēma pievērst pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu atbalstam. Līdz ar to 2017. gada 30. martā fonds mainīja nosaukumu uz “O fonds” un uzsāka aktīvu sadarbību ar pieredzējušiem jomas speciālistiem diagnostikas, zinātnes, ārstniecības un paliatīvās aprūpes jomā. O fonda partneri ir nukleārās medicīnas centrs “Medvision” un Rīgas Stradiņa universitāte. Fonda padomē aktīvi darbojas RAKUS paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs. Savukārt, līdzekļu piesaistes jomā, fonds ir nodibinājis labu sadarbību ar Latvijas palīdzības un attīstības fondu Kanādā, kā arī ar vairākiem uzņēmumiem Latvijā.

Turpmāk ir plānots piesaistīt jaunus sadarbības partnerus un paplašināt iespējas sniegt palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, finansiāli atbalstot vēža diagnostikas un ārstniecības jomā.

Elementu skaits: 2

ZIŅAS

BEZPROCENTU KREDITĒŠANA

“O fonds” uzsāk jaunu programmu onkoloģisko pacientu atbalstam – bezprocentu kreditēšanu. Šī programma ir domāta tiem pacientiem, kuriem ir steidzami jāveic izmeklējumi vai ārstniecības pasākumi un kuri ir spējīgi aizdevumu atgriezt atpakaļ fondā pēc noteiktā laika. Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tomēr maksimālais aizdevuma apjoms tiek plānots līdz 3000 eiro uz laika periodu līdz vienam gadam.

Šī programma tiek uzsākta, pateicoties Kanādas latvietes un “O fonda” goda padomes locekles Andas Sīpoliņas privātam ziedojumam – 100 000 Kanādas dolāru apjomā.

Vairāk par programmu un aizdevuma piešķiršanas kritērijiem lasiet mūsu mājas lapā www.ofonds.lv

O FONDS PIEŠĶIR LĪDZEKĻUS NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Šogad NVO atbalstam ir saņemti ziedojumi un noslēgti līgumi par kopējo summu 10 528,25 eiro. Paldies ziedotājiem! Atbalstītie projekti ir:

Programmā “Palīdzība onkoloģiskajiem pacientiem”

Nodbinājums RH3 – 3000 eiro.

Jūlijā organizēs psiho-emocionālu rehabilitācijas vasaras nometni “Sapņu dienas” bērniem ar onkoloģisku saslimšanu, kā arī viņu vecākiem. Notiks pulciņi, fizioterapijas procedūras, semināri par uzturu, par dažādām profesijām, par veselību, praktiskas nodarbības, kurās tiks gatavots veselīgs uzturs, sporta diena, mākslas diena un koncerts ar viesmākslinieku piedalīšanos.

Programmā “Atbalsts senioriem”

Ventspils pensionāru biedrība “Ventspils liedags” – 756 eiro.

Plāno iegādāties 30 jaunus, stabilus, ērtus krēslus un 8 galda lampas ar palielināmo stiklu senioru aktivitāšu, tai skaitā, rokdarbu pulciņu, nodrošināšanai un vieslektoru uzņemšanai.

Biedrība “Varavīksne” – 790 eiro.

Notiks aktīva jaunu biedru piesaiste, tiks rīkoti pilsētas senioru sporta svētki, kur piedalīsies Daugavpils sporta zvaigznes un būs pieejamas dažādas veterānu stafetes. Tiks izzināta veselīga dzīvesveida pamati. Kā arī tiks rīkoti pasākumi par godu Latvijas simtgadei. Notiks dažādi kulinārijas pasākumi atšķirīgās norises vietās visā Latvijā.

Biedrība “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija” – 919 eiro.

Tiks rīkotas mākslas un rokdarbu nodarbības, kur seniori varēs gleznot profesionālu pedagogu pavadībā, varēs izmantot stelles, kā arī adīt cimdus un zeķes Zaubes rokdarbu telpā, kur aktīvi jau 12 gadus darbojas TLM pulciņš “Trejdeviņi”. Būs ekskursija uz Kurzemi un arī Ziemassvētku noslēguma pasākums, kur tiks izvērtēts paveiktais.

Biedrība Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” – 998,25

Tiks iegādāti un uzstādīti moderni āra trenažieri senioru fiziskās veselības formas uzlabošanai, organizētas senioru veselības dienas. Paredzēta arī veselības takas izveidošana, kā arī tiks apmācīti brīvprātīgie konsultanti āra nodarbību apgūšanai.

Programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”

Biedrība “Jumītis” – 1000 eiro.

Tautas deju ansambļa vajadzībām iegādāsies iztrūkstošos Rucavas tautas tērpa elementus – 4 villaines, izgrieztus un izšūtus krūmu rakstā 2 kreklus, izgatavotas 2 saktas un 2 kurpju pārus.

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagda, Aglonas novadu komiteja (Šķaunes nodaļa) – 3065 eiro.

Iesaistot Šķaunes pagasta mazaizsargātos iedzīvotājus daudzveidīgās saturīgās nodarbēs un izglītojošās aktivitātēs, tiks uzlabota viņu dzīves kvalitāte, kā arī stiprinātas patriotiskās jūtas un veicināta tolerance. Līdz ar to Šķaunes pagastā tiks uzlabota sociālā situācija kopumā, kas varētu mazināt vietējo iedzīvotāju aizbraukšanu uz lielākām pilsētām, vairotu pagasta iedzīvotāju dzīvesprieku un mērķtiecību aktīvi darboties savas un pārējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Nodibinājums “O fonds” uzsācis projekta “Sasniegt pasauli Latvijai” realicāziju

No 2017.gada 1.jūnija O fonds realizē Latvijas valsts budžeta finansētās programma „NVO fonds” projektu Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/009  „Saniegt pasauli Latvijai”.

Projekta mērķis ir stiprināt O fonda kapacitāti, izmantojot jauno tehnoloģijuun iespējas, tādejādi sasniedzot pasauli, lai veicinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko līdzdalību.

Plānotie rezultāti:

  • Stiprināta organizācijas darbības institucionālā un tehnoloģiskā kapacitāte:
    • uzlabota O fonda mājas lapa un organizācijas tēls;
    • iegādāts dators O fonda ikdienas darbu nodrošināšanai;
    • apzināti potenciālie sadarbības partneri līdzekļu piesaistē ārpus Latvijas;
    • organizēts projekta noslēguma pasākums.
  • Ilgtermiņā nodrošināta vai uzsākta sadarbība ar ārzemju fondiem un citiem potenciālajiem ziedotājiem, dod plašākas sadarbības iespējas dažādās formās ar vietējiem NVO, stiprinot savas organizācijas pilsonisko līdzdalību, palīdzot sev mēs palīdzam citiem.

Projekts tiek īstenots laika period no 2017.gada 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

 

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publikācija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild O fonds.

Elementu skaits: 3

Kontakti

+371 25631428

http://www.ofonds.lv

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts