Ņujorkas Latviešu organizāciju padome


Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP), dibināta 1950.gadā ir jumta organizācija vietējām Ņujorkas un tās apkārtnes latviešu sabiedriskām organizācijām.

Tās uzdevums ir piedāvāt forumu šīm organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes, kā arī veicināt Ņujorkas latviešu sabiedrības attīstību. ŅLOP katru gadu rīko: Latvijas Valsts Svētku (18. novembra) aktu ar koncertu; Kultūras dienas (janvāra mēneša beigās); teātra izrādes; un citus sarīkojumus. ŅLOP biedru organizācijas izrauga delegātus ŅLOP pilnsapulcei, kas sanāk marta mēneša beigās, un kura pārvēl ŅLOP valdi un revīzijas komisiju.

Kontaktpersona: Baiba Pinnis, ŅLOP Valdes priekšsēde
Kontakti

917 270 4786

http://www.nylatvian.org/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts