Dalies:
28
Apr

Tālivalda Ķeniņa simtgades koncerts Toronto, Kanādā

28
Apr
  • 28. Apr. 2019, 14.00 - 16.00

“Putra, putra!” esot teicis profesors Jāzeps Vītols, noklausoties jaunā mūziķa pavirši nospēlētās paša kompozicijas. “Es viņu sava klasē uzņemt nevaru, bet ja profesors (Ādolfs) Ābele apņemas, tad es nepretošos.” Topošais komponists/pianists kļuva par noteikti starptautiski pazīstamāko mūziķi ārpus Latvijas, Tālivaldi Ķeniņu.

Pēc šādām ne sevišķi sekmīgām karjēra dibināšanas gaitām, jauneklis tomēr salīga mieru ar profesoru un vēlāk mācījās pie viņa kontrapunktu. Daudz gadus vēlāk, precīzi 1999. gadā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Oļģerts Grāvītis manai ģimenei rādīja bijušo Konservātoriju. Ieejot Vītola kabinetā – restaurēts kā tas agrāk bija – viņš ar žestu izvilka atvilktni un izņēma papīra lapu: mana tēva klases darbu pie Vītola: 5+ . Laikam no tēva kaut kas tomēr bija izdevies! Tēvs stāstīja, ka, uzņemoties mācīt to pašu vielu Toronto universitātē, viņš to mācīja tieši kā Vītols bija viņam mācījis. Gadās, ka vairākas paaudzes Kanadas komponistu ir mācījušās “pie Vītola”.

Pēc kaŗa topošais komponists atradās franču zonā un drīz pēc tam izpelnīja stipendiju, lai turpinātu studijas Parīzes slavenajā “Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris”, dibinātā 1795. g., kur profesoru kollēģijā topošam komponistam starp citiem bija Nadia Boulanger un Olivier Messiaen. Konservātoriju (kuŗa var skaitīt starp absolventiem komponistus Hector Berlioz un Claude Debussy un aktrisi Brigitte Bardot) beidzot, jaunais komponists ieguva “premier prix” kompozicijā. (Otrā vietā palika slavenais filmu komponists, tēva klases biedrs Michel Legrand.)

Ierodoties Kanadā, tēvs gandrīz tūlīt saņēma darba piedāvājumu no Toronto Karaliskās Konservātorijas valdes locekļa Edward Johnson, savā laikā slavena tenora un Metropolitan Operas Ņujorkā direktora, bet, vēl svarīgāk, Ontario premjēra znota. (Līdz šai dienai Toronto universitātes Mūzikas fakultātes ēka ir “Edward Johnson Building”.) Nākošā septembrī viņš sāka strādāt Toronto Universitātē, kur pavadīja 32 gadus.

Vēlos citēt no tēva rakstītā, kā viņš, tuvāk pie dzīves beigām, aprakstīja savus uzskatus par dzīvi un mākslu: “Es domāju – galvenais cilvēkam ir dzīvē kaut ko paveikt, varbūt kalpot arī citiem – klausītājiem, varbūt savai tautai, nesot tās vārdu pasaulē.”

To noteikti viņš ir darījis, un kā vēl! Saņēmis Triju zvaigžņu ordeni, Lielo mūzikas balvu par dzīves ieguldījumu, JVLMA goda profesora nosaukumu, pat Latvijas Republikas simtgades pastmarku viņam par godu.

22. aprīlī šim mūzikas milzim būtu 100. dzimšanas diena. Par svinībām Latvijā un Kanadā ir jau rakstīts šajā laikrakstā bieži. Top vēl koncerti Latvijā – no tiem nozīmīgākie būs koncerts JVLMA 23. aprīlī un Valsts Akadēmiskā koŗa autorkoncerts oktobrī. Ir pienācis laiks vietējiem latviešu mūziķiem arī izrādīt pateicību un cieņu, un to darīs ar koncertu 28. aprīlī Sv. Jāņa dievnamā pulksten 14.00.

Tālivaldis Ķeniņš, kopā ar vijolnieku/rakstnieku/komponistu Jāni Cīruli un Latvijas Nacionālās operas tenoru Marisu Vētru dibināja Toronto Latviešu koncertapvienību (TLK) 1959. gadā, un tai arī ir jubileja 2019. gadā: 60 gadi.

Tādā nolūkā TLK rīko simtgadniekam šo autorkoncertu un priecājas par lielo skaitu vietējo profesionālo mūziķu, kuŗi piedalīsies godināt profesoru Ķeniņu, reizē atzīmējot savu 60 gadu nemitīgo pastāvēšanu. (TLK savu jubileju arī svin ar CD ierakstu: Jānis Kalniņš, Tālivaldis Ķeniņš un Imants Ramiņš, to skaņdarbus izpildot pianistam Artūram Ozoliņam, vijolniecei Laurai Zariņai, diriģentam Mārim Sirmam un Kanadas Nacionālās operas orķestŗa mūziķiem. Disku atklās 5. jūlijā, Dziesmu un Deju svētku ietvaros.)

Koncertu ievadīs Dr. Anita Gaide un Sv. Jāņa baznīcas burvīgās ērģeles, pie kuŗām viņa ir tik bieži sēdējusi, spēlējot izvilkumus no viena no vairākiem Ķeniņa skaņdarbiem, kas veltīti viņai. Sv. Jāņa draudzes izcilais Vokālais ansamblis, diriģente profesora Ķeniņa studente Toronto Universitātē Brigita Alka, piedalīsies ar trīs a cappella dziesmām. Sekos zvaigžņu parāde no Toronto mūziķiem: to starpā vijolnieks/altvijolists Arturs Jansons un pianists Pēteris Zariņš. Dēls Juris arī piedalīsies, gan ar čellu, gan pie klavierēm, spēlējot pāris no tēva daudziem skaņdarbiem, veltītiem jaunatnei un iespiestiem Toronto Karaliskās konservātorijas burtnīcās.

Neapšaubāmi, koncerta zvaigzne būs iemīļotais Toronto pianists, arī Tālivalda Ķeniņa audzēknis, Artūrs Ozoliņš, kuŗš spēlēs no Ķeniņa pirmās klavieŗu sonātes, bieži viņa atskaņotas.

Komponists nereti lietoja tautas mūzikas materiālus, un par to liecinās māte un dēls Maria Thorburn un Alastair ThorburnVītols, piedāvājot trīs tautasdziesmu apdares, ar Pēteri Zariņu pie klavierēm. Baritons Alastair ir nesen ieguvis piecas pirmo vietu balvas “Kiwanis” gadskārtējās sacensībās jaunatnei. Priecājamies, ka Alastair un Maria arī piedalīsies Kopkoŗa koncertā kā solisti XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanadā.

Pieminot Dziesmu un Deju svētkus, Tālivaldis Ķeniņš tajos bija iesaistīts no pirmajām dienām, kalpojot I Dziesmu svētkos Kanadā pie jaundarbu koncerta un mūzikas nozarē visos svētkos pēc tam. (Un dabīgi, piedāvājot dēlam Jurim vērtīgus padomus, tam uzņemoties lielāku lomu svētkos.) Atzīmējot simtgadi, Tālivalda Ķeniņa daiļradei ir liela loma šajos svētkos, parādoties Garīgās mūzikas koncertā, Kopkoŗa koncertā, Simfoniskās/kamermūzikas koncertā un Valsts Akadēmiskā koŗa LATVIJA patstāvīgā koncertā.

Ar to, koncerta ieeja 28. aprīlī būs pret ziedojumiem par labu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā, sākot no $20. TLK sadarbojas ar Dziesmu un Deju svētkiem un atbalsta vairākus koncertus svētkos. Lielāki ziedojumi TLK saņems nodokļu atlaides kvīti.

Autors: Juris Ķeniņš, Toronto Latviešu koncertapvienība
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"