Dalies:
21
Jul

Saiets 3x3 Alojā

21
Jul
Saiets 3x3 Alojā
  • 21. Jul. - 28. Jul. 2019, 13.00 - 16.00

Alojas 3x3 ģimeņu saiets aicina no 2019. gada 21. līdz 28. jūlijam! Pazīstamā latviešu tautasdziesma, kas sākas ar rindu rakstu rakstus izrakstīju parasti atspoguļo jaunas meitas pozīciju, bet tā nebūt vienmēr nav. Mēs katrs varam un gribot, negribot savas dzīves laikā rakstām visdažādākos rakstus – apzinātus, neapzinātus, simetriskus, reizēm absolūti abstraktus. Tāpat veidojas mūsu dzīves un mūsu dzimtas raksti, krāšņam pavedienam vijoties. Nākamvasar rakstīsim un lasīsim savus rakstus visi kopā Alojas 3x3 saietā, uz kuru aicinām mēs – jaunā Krūmiņu ģimene.

Saieta sadzīve un ievirzes notiks atjaunotās Alojas Ausekļa vidusskolas ēkās un vietējā bērnudārzā Auseklītis. Tur mēs gan mācīsimies, gan dzīvosim visu saieta nedēļu. Nakšņosim draudzīgi klašu telpās uz matračiem, ievirzes apmeklēsim arī Alojas mūzikas un mākslas skolās. 3x3 saiets kā katru gadu gaidīs gan jauniešus, gan pieaugušos, gan pavisam mazus bērniņus kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Ieviržu klāstā paredzētas gan tradicionālās un iemīļotās nodarbes, gan jaunas un pārbaudīšanas vērtas vēsmas. Ikkatram būs ko darīt!

Precīza informācija par ievirzēm un dalības maksu tiks publicēta 2019. gada sākumā. Ārzemju dalībnieki kā uz šo, tā uz Vecpiebalgas 3x3, kas notiks no 7. līdz 14. jūlijam, varēs pieteikties pie Līgas Rupertes. E-pasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.

Latvijā dzīvojošiem dalībniekiem pieteikšanās norisināsies, sūtot pieteikuma vēstuli pa pastu Ievai un Eduardam Krūmiņiem (Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) vai uz e-pastu alojas3x3@gmail.com. Vēstulē lūgsim pastāstīt, kāpēc Tavai ģimenei svarīgi nokļūt Alojas 3x3, norādīt visu ģimenes locekļu vecumus saieta laikā un vai jau esat bijuši kādā saietā. Pieteikšanās noslēgsies 1. maijā. Ja rodas jautājumi, droši zvani pa tālruni 26699767 (Ieva) vai 29285195 (Eduards)!

Foto: Gundars Kalniņš

Plašāka informācija

Nedēļas lasītākās ziņas