Dalies:
07
Dec

MEDICĪNAS PROFESIONĀĻU SADARBĪBAS FORUMS

07
Dec
MEDICĪNAS PROFESIONĀĻU SADARBĪBAS FORUMS
  • 07. Dec. 2019, 10.30 - 18.30

Aicinām: ārvalstīs – īpaši Vācijā, Austrijā un Šveicē – strādājošos medicīnas profesionāļus no Latvijas, medicīnas studentus un citus veselības aprūpes jomas speciālistus ar pieredzi vai interesi par sadarbību ar Latvijas partneriem.

2019.GADA 7.DECEMBRĪ
Latvijas vēstniecībā Berlīnē, Reinerzstrasse
40/41, 14193 Berlin
Pieteikšanās: ejuz.lv/simediki

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Elīna Pinto, ela@latviesi.com, +352 691 981 524
Uģis Gruntmanis, laza@lazariga.lv, 200 355 03
Maija Helde, maija.helde@liaa.gov.lv, 67039409


Pasākumu rīko Eiropas Latviešu apvienība un Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība, un sadarbības partneri ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā

NB: Pasākums tiks filmēts publicitātes nolūkos

10:30 Atklāšana
11:00 Latvijas veselības aprūpes nozares attīstība: vietējā un starptautiskā dimensija
Paneļdiskusija. Latvijas veselības aprūpes sistēmas izaicinājumi un attīstības perspektīvas.
Mediķu emigrācija un remigrācija, starptautiskās pieredzes apmaiņa.
12:00 Kopīgais foto un pusdienas
13.00 Sadarbības iespējas (I) :
profesionālā joma
Pieredzes stāsti un apaļā galda diskusija.
Pārrobežu profesionāļā sadarbība starp mediķiem un medicīnas iestādēm – pieredze un iespējas.
14.00 Sadarbības iespējas (II):

izglītība un zinātne
Prezentācijas un diskusija. Pārrobežu sadarbība
izglītībā un zinātnē ar Latvijas universitātēm,
pētniecības institūcijām – inovācijas, pieredze un iespējas.
15.00 Kafijas pauze
15.30 Sadarbības iespējas (III):
tautsaimniecības veicināšana
Prezentācijas un diskusija. Latvijas prioritātes veselības aprūpes tūrisma,
inovatīvu ražojumu eksporta veicināšanas un tehnoloģiju komercializācijas jomās – iespēju apzināšana.
16:45 Māksla un medicīna: saskarsmes punkti
Saruna par mākslas un medicīnas krustpunktiem izglītībā, terapijā, inovācijās, par pašpalīdzību un filantropiju.
18.00 Secinājumi, noslēgums
18.30 Tīklošanās (Trattoria Toscana,
Hubertusallee 48, 14193 Berlin)

Nedēļas lasītākās ziņas