Dalies:
12
Apr

Lieldienu rīta dievkalpojums dievkalpojums Latviešu ciemā Melburnā

12
Apr
Lieldienu rīta dievkalpojums dievkalpojums Latviešu ciemā Melburnā
CC0
  • 12. Apr. 2020, 11.00 - 12.00

Lieldienu rīta dievkalpojums dievkalpojums Latviešu ciemā Melburnā

Svētdien, 12. aprīlī plkst. 11:00-12:00

Latviešu ciemā, 60 Fraser Cres Wantirna South

Kalpos mācītājs A.Elberts. 

Organizators: K.Kasparsons (Melburnas latviešu ev. lut. draudze)

E-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Telefons: 0411 119 848

Mājas lapa: www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Visi laipni aicināti!

 

Nedēļas lasītākās ziņas