Dalies:
19
Apr

Lielās Piektdienas dievkalpojums Svēta Mateja baznīcā Melburnā, Austrālijā

19
Apr
Lielās Piektdienas dievkalpojums Svēta Mateja baznīcā Melburnā, Austrālijā
  • 19. Apr. 2019, 14.00 - 15.00

Norises laiks: 19/4/2019 14:00 – 15:00 

Norises vieta: Svēta Mateja baznīcā, 362 Barkly Street Footscray 

Organizators: Māc. D.Markovskis (Melburnas latviešu ev. lut. draudze) 

E-pasts: dainis.marko@gmail.com 

Telefons: 0490 837 067 

Mājas lapa: www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Nedēļas lasītākās ziņas