Dalies:
26
Oct

Folkloras un cīņu kopa "Vilkači" muzicēs Klīvlandē

26
Oct
Folkloras un cīņu kopa "Vilkači" muzicēs Klīvlandē
  • 26. Oct. 2018, 14.00 - 17.00
Folkloras un cīņu kopas VILKAČI koncerts

AK, LATVIJA, KUR TAVI DĒLI?

Piektdien, 2018. gada 26. oktobrī, plkst. 2 p.p.
Apvienotās draudzes Lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH

Koncerts paredzēts divās daļās, katra 40 - 45 minūtes. Pārtraukums 15 minūtes.
I daļa - svinīgā, salīdzinoši nopietnā;
II daļa - vieglāka noskaņa, aicinājums publikai iesaistīties dziedāšanā; vieta, kurā iekļaut skatītāju vēlmes.


Ieeja - $20.00.
Pirms koncerta būs iespēja iegādāties "Vilkaču" jauno CD un krekliņus.

Auto novietošana - Masoņu laukumā.
Organizē - Klīvlandes Latviešu biedrība un Daugavas Vanagi.
 
___________________
 
Vilkači jau 18 gadus Latvijā nodarbojas ar nacionālpatriotisko audzināšanu, ar tradīciju un folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīvesveida un amatnieku prasmju apgūšanu, ko popularizē dažādos pasākumos, koncertos un festivālos. Ikviens no Vilkaču dalībniekiem ar lepnumu nes savu, Vilkaču, un Latvijas vārdu visās savās gaitās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Muzicējot un dziedot, Vilkači ievibrē ne tikai sevi, bet visu, kas atrodas tiem apkārt. Vilkaču vīru augumus rotā Latvijas teritorijā apbedījumos atrastu 10. – 12. gadsimta apģērbu rekonstrukcijas.

Karavīrs ir bijis drošības un neatkarības garants visos laikos - kā šodien, tā arī pirms 1000 un 2000 gadiem. Tieši tādēļ Vilkaču repertuāru veido karavīru dziesmas par mīlestību, par iešanu karā, par atgriešanos un arī par neatgriešanos.

Karavīra kaujas gaitu pētniecība un cīņas māksla ir otra Vilkaču nodarbošanās, ko aktīvi apgūst gados jaunie Vilkači. Savu māku cīnīties tie demonstrē senajos festivālos un dažādos paraugdemonstrējumos.

Koncerttūres nosaukums "Ak, Latvija, kur Tavi dēli?" atklāj – karavīru tematika caurvīs ikvienu tūres koncertu. Karavīrs ir, bija un būs ikvienas valsts brīvības un neatkarības garants. Agrākos laikos ikvienam, neatkarīgi no nodarbošanās, bija jābūt gatavam jebkurā brīdī celties un aizstāvēt savu un savas ģimenes, un tautas brīvību. Savos koncertos Vilkači nereti uzdod jautājumu zālē sēdošajiem jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem: "Vai Jūs šodien būtu gatavi pamest visu un doties aizstāvēt savu ģimeni, valsti, neatkarību un brīvību?"

Ir arī laiki, kuros karojuši vairumā tikai profesionāli karavīri, kuru brīva izvēle ir bijusi doties šo ceļu. Vilkači uzskata, ka, neatkarīgi no laikmeta un situācijas, godprātīgs karavīrs ir cienījams un godājams visos laikos. Tāpēc arī koncerti ASV tiks veltīti karavīru godināšanai un labās slavas daudzināšanai. Šajos koncertos Vilkači iekļaus gan dziesmas no latviešu folkloras materiāla, gan pa kādai 20. gadsimta karavīru dziesmai, kuras frontē dziedājuši vēl mums atminami dzimtu un tautas varoņi.

Vilkači savos koncertos ASV dziedās gan dziesmas, kas ieņēmušas stabilu vietu kopas vairāk kā piedspadsmit gadu krātajā repertuārā, gan iepriekš klausītājiem neatskaņotu repertuāru, gan dziesmas jaunās apdarēs. Jauno repertuāra daļu šī gada laikā paredzēts arī ierakstīt CD formātā un padarīt pieejamu arī klausītājiem internetā.

Esam pateicīgi turnejas atbalstītājiem, kuri nākuši pretim ar finansiāliem piešķīrumiem: Latviešu Fonds, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekts tiek īstenots ar Latvijas valsts mērķprogrammas "Latvijai - 100" atbalstu.

Foto: G.Indrēvics.Photography

Nedēļas lasītākās ziņas