Dalies:
14
Mar

Eiropas Latviešu apvienības ikgadējā biedru sapulce

14
Mar
Eiropas Latviešu apvienības ikgadējā biedru sapulce
  • 14. Mar. - 15. Mar. 2020, 00.00 - 00.00

Lai izvērtētu paveikto un nospraustu uzdevumus turpmākam kopdarbam, ELA aicina savas biedru organizācijas un arī visas citas sadarbībā ieinteresētās diasporas organizācijas un kopas 2020.gada 14.-15.martā piedalīties ELA ikgadējā biedru sapulcē.

Tā ir ikgadēja iespēja atvērtā gaisotnē apspriest kopējās ieceres, prioritātes un vajadzības ar citu Eiropas diasporas organizāciju vadītājiem, ELA prezidiju un Latvijas partneriem.

Kopsapulce šoreiz notiks latviešu centrā Bērzaine, Freiburgā, Vācijā, un aizsāks gadu, kas vainagosies ar Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 70 gadu jubileju. 

Sapulcē tiks apspriestas tādas jomas kā identitāte (izglītība, kultūra), ieguldījums (dažādu nozaru profesionāļu, uzņēmēju, zinātnes un sporta sadarbība, remigrācija) un iesaiste (mediji, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, aizsardzība).

Tiks vērtēta līdzšinējā pieredze Eiropas Latviešu kultūras svētku un citu lielu kultūras notikumu rīkošanā un apspriests nākamo svētku rīkošanas modelis. Par savu iniciatīvu atjaunot Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības darbību aicināti stāstīt Jauno līderu skolas aktīvie jaunieši.

Slēgtajā sēdē (tikai biedru organizāciju lokā) 15.martā ELA apspriedīs iespējamos statūtu grozījumus, kā arī ELA organizatorisko un finansiālo darbību. 

Lai sekmīgāk organizētu uzņemšanu Bērzainē, visi interesenti no diasporas organizācijām un kopienām vai citām organizācijām, kā arī mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu dalību līdz 14.janvārim, rakstot uz ela@latviesi.com.

 

Nedēļas lasītākās ziņas