Dalies:
26
Jan

Dievkalpojums Čikāgas Latviešu ev. luteriskajā Ciānas draudzē

26
Jan
Dievkalpojums Čikāgas Latviešu ev. luteriskajā Ciānas draudzē
  • 26. Jan. 2020, 10.00 - 14.00

Dievkalpojums Čikāgas Latviešu ev. luteriskajā Ciānas draudzē    

Svētdien, 26. janvārī, pl. 10.00 

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499

Seko kafijas galds un padomes sēde.

Tālr. 773-725-3820

Mācītāja Gundega Puidza, tālr. 248-219-4985

Draudzes priekšniece Silvija Kļaviņa-Barshney        

Visi laipni aicināti!    

Nedēļas lasītākās ziņas