Dalies:
17
Sep

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” aicina uz diskusiju “Kā integrēties Latvijas sabiedrībā pēc dzīves ārzemēs”

17
Sep
Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” aicina uz diskusiju “Kā integrēties Latvijas sabiedrībā pēc dzīves ārzemēs”
  • 17. Sep. 2019, 18.30 - 20.00

Otrdien, 2019.gada 17.septembrī, norisināsies diskusija “Kā integrēties Latvijas sabiedrībā pēc dzīves ārzemēs”. Diskusiju rīko biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ar Rīgas Domes Sabiedrības integrācijas programmas atbalstu.

Šī būs trešā un noslēdzošā diskusija ciklā par remigrācijas praktiskiem aspektiem un to nozīmi atbilstošas politikas veidošanā. Pirmā diskusija par remigrāciju kā risinājumu darbaspēka pieejamībai Latvijā norisinājās šī gada maijā un sapulcēja darba tirgus speciālistus, uzņēmējus un ministriju pārstāvjus. Otrajā pasākumā jūlijā par regulēto profesiju (advokāti, ārsti, arhitekti) izaicinājumiem remigrācijas kontekstā sarunā starp remigrantiem un ministriem un augsta ranga ierēdņiem tika meklēti risinājumi šo profesiju pārstāvju atvieglotai remigrācijai.

Trešā, noslēdzošā diskusija apskatīs remigrantu un viņu ģimenes locekļu integrācijas procesus Latvijas sabiedrībā, tajā skaitā ar tiem saistītos izaicinājumus. Pēc Diasporas likuma spēkā stāšanās šā gada janvārī nepieciešama mērķtiecīga ilgtermiņa stratēģija no valsts puses, lai īstenotu uz
remigrāciju vērstu rīcībpolitiku, ņemot vērā ar remigrāciju saistītus izaicinājumus, t.sk., remigrantu un viņu ģimenes locekļu praktisku un emocionālu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā. Diskusijas mērķis ir palīdzēt valsts un pašvaldības iestādēm izstrādāt efektīvus un praktiskus līdzekļus reālo problēmu risināšanai.

Diskusijas pirmajā daļā 3 dalībnieki pastāstīs par savu reintegrācijas pieredzi, praktiskām problēmām, ar kurām sastapās, kā arī veiksmes stāstiem. Pēc dzīves Norvēģijā Inese Elizabete Johansena sastapās ar grūtībām, kad viņas dēls uzsāka mācības latviešu skolā. Lingita Lina Bopulu pastāstīs par to, ko nozīmē dzīvot Latvijā, kad neizskaties pēc “klasiskā latvieša”. Trešais runātājs dalīsies pieredzē par atgriešanos kopā ar ģimenes locekli, kurš nav ar Latvijas izcelsmi. Pēc pieredzes stāstiem notiks diskusija, kur atbildīgo ministriju un pašvaldības pārstāvji atbildēs uz identificētām problēmām un meklēs risinājumus remigrantu reintegrācijas atvieglošanai.

Pasākuma Facebook

Pasākums notiks latviešu valodā
Diskusija norisināsies 17.septembrī plkst. 18.30 Lielajā ģildē.
 

Diskusija notiek ar Rīgas Domes Sabiedrības integrācijas programmas finansiālu atbalstu projekta
“Remigrācija - risinājums darba spēka trūkumam Latvijā: iespējas un izaicinājumi” ietvaros. 

Papildu informācija

Nedēļas lasītākās ziņas