Dalies:
15
Jul

Apmācības "Solis Tavas diasporas organizācijas attīstībā"

15
Jul
Apmācības "Solis Tavas diasporas organizācijas attīstībā"
  • 15. Jul. - 16. Jul. 2019, 11.00 - 17.00

Eiropas latviešu apvienība (ELA) aicina pieteikties uz apmācībām latviešu kopienas un individuālos interesentus kopienu kapacitātes stiprināšanai un ideju realizēšanai.

Apmācību mērķis ir stiprināt Eiropas latviešu diasporas kopienu kapacitāti caur zināšanu un prasmju iegūšanu no diasporas organizācijas dibināšanas līdz veiksmīgai projektu realizēšanai, veicinot diasporas kopienu savstarpējo sadarbību saites stiprināšanai ar Latviju.

KAS? Divas 2 dienu ilgas apmācības ,,Solis Tavas orgnizācijas attīstībā’’

KUR/ KAD? Latvijā 2019/15.-16.07 un Lielbritānijā 2019/09

KAM? 30 ELA biedru organizācijām un citām latviešu diasporas kopienu pārstāvjiem. *Šogad priekšroka tiek dota ELA biedru organizācijām un tām, kuras plāno pievienoties ELA biedru kopienai.

Pieteikties var aizpildot anketu līdz 2019.gada 11.jūlijam šeithttp://ej.uz/piesakies_apmacibam
!!! Piesakies laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Apmācībās tiks izmantotas neformālās izglītības metodes, lielāku uzsvaru liekot uz praktisko darbošanos individuāli vai darba grupās.

Dalībniekiem piedāvājam iespēju:
 Apgūt projekta izstrādi no idejas līdz realizēšanai, t.sk. finanšu plānošanu un atskaišu sagatavošanu;
 Iepazīties ar diasporas organizācijām pieejamiem finansējuma avotiem;
 Tikties ar pieredzējušu vieslektoru, lai dalītos pieredzē un uzzinātu par jaunu biedrību dibināšanu un latviešu svētdienas skoliņu atvēršanu un pieejamo finansējumu;
 Apgūtu praktiskas iemaņas organizāciju finanšu plānošanā, mārketinga aktivitāšu veikšanā, biedru piesaistē un organizācijas kapacitātes stiprināšanā.

Apmācības vadīs eksperti no Latvijas ar ilggadēju pieredzi gan Latvijas, gan EEZ projektu īstenošanā, gan apmācību vadīšanā Uldis Dūmiņš un Gunita Bērza. Par Latviešu svētdienas skoliņu veidošanu un attīstīšanu pieredzē dalīsies Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā padomes loceklis, ELA prezidija loceklis Māris Pūlis.

Dalībnieku līdzmaksājums 70 EUR/personai*.

No projekta līdzekļiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi 150,00 EUR robežās, kā arī uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi.

Pasākuma programma šeit: https://ej.uz/solis_no_ramja

Jautājumu gadījumā:
E pasts: ela.projekts@gmail.com
Tālr. +371 29751732 (t.sk.whatsup)

Informējam, ka apmācības var tikt fotogrāfēts un filmēts un uzņemtais materiāls izmantots pasākuma un organizatoru publicitātes materiālos.

*Dalībnieku līdzmaksājumi pilnā apjomā tiks ieguldīti apmācību organizēšanā, nodrošinot projekta līdzmaksājuma izdevumu segšanu, kas nepieciešams projekta veiksmīgai realizēšanai.

Apmācības tiek organizētas projekta „Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana”  (projekta Nr.2019./LV/DP/04) ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Nedēļas lasītākās ziņas