Dalies:
16
Mar

Adelaides Latviešu skolas gadskārtējā pilnsapulce Austrālijā

16
Mar
Adelaides Latviešu skolas gadskārtējā pilnsapulce Austrālijā
  • 16. Mar. 2019, 13.00 - 18.00

Adelaides Latviešu skolas gadskārtējā pilnsapulce notiks sestdien, 16. martā plkst. 13:00 Tālavā

1. Darba kārtības apstiprināšana, iepriekšējās sapulces protokola apstiprināšana un atvainošanās par neierašanos
2. Jautājumi, kas tika atlikti vai kas izrietēja no iepriekšējās sapulces. 
Atskats uz iepriekšējo gadu
26. decembra desu cepšana
Skolas piedalīšanās KD Tautas deju koncertā
Skolas organizētā KD Ģimeņu diena
Skolēnu piedalīšanās KD Basketbola meistarsacīkstēs 31. Janvārī
Piedalīšanās Austrālijas dienas gājienā
3. Darba un Veselības drošība (Work Health and Safety), jauna pārstāvja vēlēšanas
4. Skolas padomes priekšsēdētāja Reiņa Danča ziņojums
5. Pamatskolas ziņojums
6. Vidusskolas ziņojums
7. Kasiera ziņojums par 2018. gadu. 
2019. gada budžets
Skolotāju izdevumu apmaksa
Skolas maksa 2019 un 2020 gadiem
Skolas bankas konta maiņa uz Dņister Ukraiņu kredītkooperatīvu
8. Bunnings desu cepšana 5. maijā un piedalīšanās Harmony event ar tautas dejām
9. Skolas noteikumi, dokumenti un to atbilstība valdības prasībām; skolas akreditācija
10. 2019. gada Lieldienu svinēšana - 13. aprīlī
11. Ielūgumi Lietuviešu un Igauņu kopienām
12. Piedalīšanāš Baltā Galdauta svētkos - 4. Maijā
13. Jāņu plānošana
14. Latviešu skolas 70 gadu jubileja
15. Saņemtā un izsūtītā korespondence
16. Citi jautājumi
17. Nākamā pilnsapulce
18. Paldies un noslēgums