Minsteres latviešu centrā skanēs Atvara Sirmā un Dinas Kristīnes Bitēnas rok-oratorija "Es nosaucu vārdā"

Minsteres latviešu centrā skanēs Atvara Sirmā un Dinas Kristīnes Bitēnas rok-oratorija "Es nosaucu vārdā"

Šī gada 4.maijā 19:00 Minsteres latviešu centrā skanēs Atvara Sirmā un Dinas Kristīnes Bitēnas rok-oratorija "Es nosaucu vārdā", veltījums Brīvības pieminekļa autoram Kārlim Zālem.

Šis darbs tapis pagājušā gadsimta 80-to gadu beigās. Vēl priekšā barikāžu laiks, tautas Atmoda, 1990.gada 4.maijs. Tik sen... tomēr tik aktuāli arī šodien skan Dinas Kristīnes Bitēnas dzeja un Atvara Sirmā skaistā mūzika. Koncertuzvedumā piedalīsies darba autori, solisti un mēs - Minsteres jauktais koris "Dudan".

Mēs ļoti vēlamies kopā ar jums izdzīvot šo stāstu par Latvijas Valsts dzimšanu, dzimtenes sajūtu un Brīvību.

Pēc koncerta (apm. 20:30) visi kopā klāsim baltus galdautus, uz galda liksim līdzpaņemtos gardumus, stāstīsim savus stāstus un kopā uzdziedāsim. Protams, ka mīļi gaidīti arī tie, kuri, dažādu iemeslu dēļ, uz koncertu netiek.


Izsaki viedokli