Minhenes latviešu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu

Minhenes latviešu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu

Minhenes latviešu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu, svētdien, 2018. gada 21. janvārī plkst. 12:00 Minhenē, Augustinum Neufriedenheim Simeona kapelā.

Prāvests Klāvs Bērziņš ievedīs amatā jauno Minhenes latviešu luterāņu draudzes mācītāju Rinaldu Gulbi. Liturģiju vadīs mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle.

Pēc dievkalpojuma sadraudzība tuvējā kafejnīcā.

Mīļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes.


Izsaki viedokli