Latviešu pensionāru apvienība aicina uz Ziemassvētku pēcpusdienu Latvijas Vēstniecībā Stokholmā

Latviešu pensionāru apvienība aicina uz Ziemassvētku pēcpusdienu Latvijas Vēstniecībā Stokholmā

Sudrabiņa lietiņš lija

Ziemas svētku vakarā

Visi sīki žagariņi

Sudrabiņu vizināja


Latviešu Pensionāru Apvienība ielūdz uz savu kārtējo Ziemassvētku pēcpusdienu Latvijas Vēstniecībā, Odengatan 5, Stokholmā.

Profesore emerita BAIBA KANGERE no Rīgas, agrāk Stokholmas Universitātē, runās par latviešu valodu: kā tā mainās, kādā virzienā tā mainās un kādēļ. Dziedāsim svētku dziesmas, lasīsim svētku dzejas un pasakas. Būs svētku bufete un glāze vīna Dzintras, Edes un Sarmītes izkārtojumā. Arī Ziemassvētku vecītis ieradīsies.


Lūdzu pieteikties vēlākais 4. decembrī pie Diānas:

tel 073 945 39 66, vai rakstot uz  e-pastu, diana.ke@ownit.nu.Esat laipni aicināti un gaidīti!

LPA valde


Izsaki viedokli