Latvijas Valsts svētku akts Melburnas latviešu namā

Latvijas Valsts svētku akts Melburnas latviešu namā

Latvijas Valsts svētku akts - svētki dienas garumā! Svētku runas teicējs: bijušais Latvijas Valsts prezidents, Valdis Zatlers.

Priekšnesumi: MLB Daugavas skolas, skauti un gaidas, Melburnas latviešu vidusskolas audzēkņi, un kori Daina un Veseris Latvijas virsdiriģenta, Ginta Ceplenieka, vadībā.
Kafejnīca Riga darbosies no plkst. 11:00. Siltas pusdienas no 12:00-14:00.
 Tirdzinš darbosies no 11:00 līdz apmēram 17:00 (ar pārtraukumu par akta laiku).

Sanāksim kopā, lai atzīmētu Latvijas valsts svētkus!

Norises vieta: Melburnas latviešu nams 

Organizators: Melburnas latviešu organizāciju apvienība

E-pasts: info@laaj.org.au


Izsaki viedokli