Sv. Pēterburgas draudze ASV aicina uz dievkalpojumu biedrības namā

Sv. Pēterburgas draudze ASV aicina uz dievkalpojumu biedrības namā

5. februārī plkst. 14:00 Sv. Pēterburgas latviešu biedrības namā notiks evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojums.

Draudzes macītājs ir Aivars Pelds, draudzes priekšniece - Aija Norbergs.

Draudzes pilnsapulcē 2010. gada 21. februārī tika pieņemts draudzes priekšlikums, turpināt saņemt draudzes locekļu brīvprātīgos ziedojumus. Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu pieņem biedrzine Rita Blumentale.

Pasta adrese: 1365 Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St. Petersburg, FL 33704-2447.

Draudzes altāra ziedu kārtotājas pienākumus pilda Marga Zurovskis. Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un piesakieties pa tālruni: (727)-258-7297 vai (727) 858 4008.

Kontaktinformācija

Adrese: 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136

Tālrunis: (813) 792-2797

E-pasts: AVilemsons@aol.com

Foto: CC0 licence


Izsaki viedokli