Valstis

  A

 • B

 • Č

 • C

 • D

 • Ē

 • E

 • F

 • G

 • H

 • I

 • J

 • K

 • Ķ

 • L

 • M

 • N

 • O

 • P

 • R

 • S

 • Š

 • T

 • U

 • V

 • Z

Kategorijas

Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Apakškategorijas
 • Reliģija
26
Jan

Atspīdēšanas laika 3. svētdienas dievkalpojums Vašingtonas (DC) latviešu ev. lut. draudzē

 • 26. Jan. 2020, 09.15 - 09.15
 • Vašingtonas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums un Bībeles stunda Čikāgas Latviešu ev. luteriskajā Sv. Pētera draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.00 - 13.00
 • Čikāgas latviešu evaņģēliski luteriskā Sv.Pētera draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums Čikāgas Latviešu ev. luteriskajā Ciānas draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.00 - 14.00
 • Čikāgas latviešu evaņģēliski luteriskā Ciānas draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums Kalamazū latviešu apv. ev. lut. draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.00 - 12.00
 • Kalamazū latviešu evaņģēliski luteriskā apvienotā draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.00 - 14.00
 • Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums Mineapoles-St. Paulas latviešu ev. lut. draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.30 - 14.30
 • Mineapoles St.Paulas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums ar dievgaldu Sietlas ev. lut. draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.30 - 14.30
 • Sietlas latviešu centrs
 • Reliģija
26
Jan

Dievkalpojums un latviešu skola Otavas Miera draudzē

 • 26. Jan. 2020, 10.45 - 13.00
 • Otavas Miera draudze
 • Svētki / Tradīcijas
26
Jan

Draudzīgais aicinājums Losandželosas latviešu skolā

 • 26. Jan. 2020, 11.00 - 15.00
 • Losandželosas Latviešu svētdienas skola
 • Reliģija
26
Jan

Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

 • 26. Jan. 2020, 11.00 - 13.00
 • Hamiltonas latviešu evaņģēliski luteriskā Kristus draudze