Nīderlandes latviešu evaņģēliski luteriskā draudze


Amsterdamas Vācu draudzes dievnamā
J. J. Viottastraat 44, NL-1071 JT Amsterdam
Prāvests Klāvs Bērziņš
Kontaktpersona Maija Pudele

Kontakti

http://www.baznica.de/draudze/niderlandes-draudze/

+33 456 67 3

Map Data
Map data ©2019
Map DataMap data ©2019
Map data ©2019
Map
Satellite