Nätverk Sverige - Lettland

Nätverk Sverige-Lettland arbetar med att stödja kontakt- och projektverksamhet.

Vi samordnar och sprider information till organisationer, privatpersoner och myndigheter i lettlandsfrågor.

Vi främjar socialt, kulturellt och ideellt utbyte med Lettland.

Vi samverkar med organisationer och föreningar för att utveckla kontakterna med Lettland.

Nätverket samordnar och utvecklar olika former av kontakter med Lettland och arrangerar nätverksdagar, kulturdagar, och studieresor för kulturella utbyten.Kontakti


http://www.latnet.se/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts