LELBĀL Vācijā

Minsteres draudze


Dievkalpojumi Sv. Jāņa kapelā
(Bergstr. 40, D-48143 Münster)
vai LCM (Salzmannstr.152, D-48159 Münster)
Prāvests Klāvs Bērziņš
Kontaktpersona Lilija Tenhagen
Papenburger Str. 9, D-48155 Münster
Tālr. 0251-64929 
E-pasts: lilija.tenhagen@web.de

KONTAKTINFORMĀCIJA

49 0 25164929

www.baznica.de

Map Data
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map DataMap data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map
Satellite