Minesotas latviešu oragnizāciju apvienība

Latviešu Organizāciju Apvieniba Minesotā (LOAM) apvieno 14. latviešu organizācijas kopējam kultūras un labdarības darbam. LOAM ir bezpeļņas organizācija.

LOAM darbības lokā ietilpst galvenokārt uzdevumi, ko nespēj vai nevar veikt atsevišķas latviešu organizācijas. Šeit pieskaitāma sadarbība ar IHRC (Immigration History Research Center), sarīkojumu un sarīkojumu kalendāra sastādīšana, izsludināšana presē. Politiskā darbība vietējā amerikāņu sabiedrībā un Latvijā, Minnesotas latviešu adrešu/telefona grāmatas uzturēšana, ceļojošu latviešu kultūras darbinieku koncertu,teātŗu izrāžu,lekciju sarīkošana. Kā arī nesen notikušā “Raibā vakara” organizēšana .

LOAM atbalsta un garantē iztrūkumu ikvienam individuālo organizāciju sarīkojumam, ieskaitot 14. jūniju un 18. Novembri. LOAMa 2007. gada tika uzņemta Amerikas latviešu apvienībā (ALA) kā Latvešu Apvienības Minnesotā (LAM) atvietotāja/turpinātāja, pārņemot savā gādībā arī vēl četrus ALAs mūža biedrus, kas bija pēdējie LAM atbalstītāji. 2008. gadā LOAM kā organizācija kļuva par mūža biedru un 18. novembrī par zelta mūža biedru nr. 5 (!). Mums patlaban ir jau 117 personas, kas iegādājušās ALAs biedru kartes ar LOAMa starpniecību, un mēs aicinām arī citus neatkarīgos biedrus pārreģistrēties LOAMā.

Mūsu mērķis

LOAM darbības lokā ietilpst galvenokārt uzdevumi, ko nespēj vai nevar veikt atsevišķas latviešu organizācijas. Šeit pieskaitāma sadarbība ar IHRC (Immigration History Research Center), sarīkojumu un sarīkojumu kalendāra sastādīšana, izsludināšana presē. Politiskā darbība vietējā amerikāņu sabiedrībā un Latvijā, Minnesotas latviešu adrešu/telefona grāmatas uzturēšana, ceļojošu latviešu kultūras darbinieku koncertu,teātŗu izrāžu,lekciju sarīkošana. Kā arī nesen notikušā “Raibā vakara” organizēšana .

Kontakti

https://www.facebook.com/LatviansinMinnesota/