Māras Erkmanes fonds

Māra Erkmane rosīgi darbojās Latvijas un latviešu labā kā biedrības priekšsēde no 1982. līdz 1996.gadam. Viņa vadīja biedrību Latvijas neatkarības atgūšanas laikā, kad nams kļuva par bāzi amerikāņu žurnalistiem, kuri no nama ziņoja par Latvijas politisko stāvokli.

1996.gadā pēc Māras aiziešanas aizsaulē tika dibināts "Māras Erkmanes Fonds", kura mērķis ir finansiāli atbalstīt latviešu kulturālus pasākumus Čikāgā.

Pēdējos gados Māras Erkmanes Fonds ir atbalstījis latviešu lugas, leļļu teātra uzstāšanos, klasiskās un tautas mūzikas koncertus, kora koncertus un citus sarīkojumus un pasākumus.

Aldermanis Michael Wojcik, ar kuru Māra bieži sadarbojās, ierosināja Čikāgas pilsētas valdei nosaukt Hamlin ielu viņas vārdā.

 

Ziedojumus Māras Erkmanes Fondam var sūtīt uz:
Mara Erkmanis Fund
c/o Chicago Latvian Association
4146 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60618-1828


 

KontaktiMap Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite