Losandželosas Latviešu svētdienas skola

 

Par skolu:

Losandželosas latviešu svētdienas skola tika nodibināta 1950.gada 23.novembrī. Mācības skolā sākotnēji katru svētdienu notika vācu Trīsvienības baznīcā, tagad latviešu namā. Kopš 1950.gada līdz 1999.gadam skolu beiguši 73 audzēkņi.
Skolu tagad apmeklē latviešu nama cēlēju Haralda Alkšņa un Jāņa Janava mazbērni. Skolas kori vada Lolita Ritmane-Matsone. Deju kopas "Mazais pērkonītis" vadītāja vairākus gadus bija Loma Kārkliņa, 2007./2008.mācību gadā vadību uzņēmās Benita Trapse. Tagad tautasdeju kopa, ko vada Dziesma Tetere, iestudē dejas atsevišķiem sarīkojumiem un piedalās skandināvu festivālos. Rietumkrasta Dziesmu svētkos izrādīta Andreja Zinberga luga "Sienāzis un skudra" un Andras Berkoldes luga "Gudrais padomiņš". Abās lugās piedalījās daudzi skolas audzēkņi.
Losandželosas latviešu skolā bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni, kuriem ir interese apgūt latviešu valodu, interesē tās kultūra un latvisko tradīciju saglabāšana dzīvojot ārpus Latvijas. Skolā tiek uzņemti skolēni, kuri runā latviešu valodā, kā arī tādi, kuriem ir vājas latviešu valodas zināšanas, vai tādu nav vispār.
Skolā ir klase, kurā tiek mācīta latviešu valoda un tās kultūra sarunvalodas līmenī skolas bērnu vecākiem, kuriem latviešu valoda ir svešvaloda. Losandželosas latviešu skolā mācības notiek latviešu valodā.
Kontaktpersona: 

Nora Mičule, pārzine (nmiculs@gmail.com; +1 (818) 508-6872)

Aija Zeltiņa (aurum04@yahoo.com) 

 


 

Kontakti

818 508 6872

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite