L!K!A! Korporāciju kopa Vašingtonā

Kontaktpersonas: 
1) Seniors: fil! Kārlis LĪDAKS, fr!.Acad!
2) Viceseniors un sekretārs: fil! Jānis GRĀMATIŅŠ, Tal!
3) Oldermanis un ekonoms: fil! Knuts A. Ozols, fr!Lett!


Kontakti