Leinster latviešu biedrība

Biedrība tautiešiem piedāvā iesaistīties kultūras pasākumos, sniedz sociālos pakalpojumus, atvērs skoliņu bērniem un pilda citas aktivitātes.
Kontakti

+353 86 372 9211


Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts