LatWest

LatWest - Latviešu Asociācija Īrijā ir dibināta 2016. gada 4. februārī, Claremorris, Co. Mayo, Īrijā.

LatWest ir Mayo pašvaldībā reģistrēta organizācija, kas apvieno Īrijas Rietumkrastā dzīvojošos Latvijas valtspiederīgos, ar mērķi uzturēt un saglabāt latviešu kultūru, palīdzēt integrēties Īrijas sabiedrībā, aptverot vairākas jomas:

● izglītība, ● kultūra, ● sports, ● sociālie jautājumi, ● veselības aprūpe, ● darbs ar dažāda vecuma interešu grupām, ● sadarbība ar latviešu uzņēmējiem ● kultūras, sporta, biznesa pasākumu organizēšana, ● Iknedēļas radio programmas The Ambershow veidošana latviešu un angļu valodā par latviešiem Īrijā, kas tiek atskaņota Claremorris Community radio 94.6 FM, ● aktivitāšu publicēšana Īrijas laikrakstos.

LatWest kultūras partneri Latviešu kultūras un mākslas apvienība Īrijā `Dominante` veiksmīgi noorganizēja Integrācijas dienu Claremorris, 2015. gada 20. decembrī, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Īrijā, kam liels atbalsts bija Latvijas vēstniecības Īrijā vēstnieks Dr. Gints Apals. Abu organizāciju ­ Dominante un LatWest ­ vadītāja ir Skarleta Mukāne, ar pieredzi kultūras uzturēšanā Īrijā 10 gadu garumā un pieredzi Latvijā, 18 gadus strādājot skolā, organizējot sabiedriskās dzīves aktivitātes un uzturot latviešu tautas tradīcijas visās vecuma grupās.


Latviešu kultūra


KontaktiKartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts