Latvijas un Igaunijas Ebreju Izraēlā asociācija
Viceprezidents ELIE VALKS
Latvijas un Igaunijas ebreju asociācija Izraēlā apvieno apmēram 20 tūkstošus biedru. Asociācija ir dibināta 1947. gadā un pašlaik tās prezidents ir Dovs Miļmans, kurš uz Palestīnu izceļoja 1937. gadā un viceprezidents -Elie Valks

Elementu skaits: 1

Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontakti