Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas federācijā

Latvijas vēstniecību konsuli nodarbojas ar Latvijas valstspiederīgo personu likumīgo interešu aizsardzību un VAR palīdzēt:

* izsniegt atgriešanās apliecību gadījumā, ja Jums nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments (par šo pakalpojumu tiek iekasēta samaksa);
* ja esat palicis bez naudas – palīdzēt sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas Jums varētu sniegt finansiālu palīdzību. Naudas līdzekļu pārsūtīšana notiek ar Western Union pārskaitījumu sistēmas palīdzību. Nepieciešamības gadījumā to var veikt ar Latvijas Ārlietu ministrijas starpniecību;
* ja noticis nelaimes gadījums  - informēt par to tuviniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā minētā sakarā;
* sazināties un nepieciešamības gadījumā apmeklēt Latvijas iedzīvotājiem viņus ieslodzījuma vietās;
* sarežģītos gadījumos pārstāvēt Jūsu tiesības un likumīgās intereses, sazinoties ar vietējām institūcijām.

Tomēr konsuli NEVAR:

* sniegt Jums finansiālu palīdzību;
* palīdzēt Jums sameklēt apmešanās vietu vai sameklēt darbu;
* iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja esat izdarījis likumpārkāpumu;
* sniegt Jums juridisku konsultāciju;
* panākt Jums labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;
* apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;
* kārtot Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizāciju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību.

Vēstniecības darbinieki:

Klāvs Sniedze
Padomnieks, diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietnieks

Ģirts Jaunzems
Padomnieks (ekonomiskie jautājumi)

Juris Kalvis
Pirmais sekretārs

Zigmārs Zilgalvis
Otrais sekretārs (preses un kultūras jautājumi)

Kristīne Kanderāte
Atašejs - 

Vēstnieka sekretāre


Konsulārā nodaļa:

Inga Skrūzmane
Padomniece - Konsulārās nodaļas vadītāja

Nora Balode
Otrā sekretāre - nodaļas vadītājas vietniece

Ineta Vilcāne
Otrā sekretāre

Inga Ozoliņa
Otrā sekretāre

Zane Rozenberga
Trešā sekretāre

Undīne Lomovceva
Trešā sekretāre

Sandra Vētra
Vecākais referents

Ineta Kudiņa
Vecākā referente


Mārtiņš Viļums
Vecākais referents

Specializētie atašeji:

Ainars Nābels-Šneiders
Lauksaimniecības atašejs

Jurijs Žolkevičs 
Komercatašejs finanšu jautājumos

Una Vītola
Satiksmes ministrijas specializētais atašejs

Raimonds Deičmanis
Valsts Robežsardzes sakaru virsnieks

Inta Kovaļevska
Finanšu Ministrijas specializētais atašejs muitas jautājumos

Iveta Strupkāja
Ekonomikas ministrijas padomniece


Kontakti

+7 495 232 97 60

http://www.mfa.gov.lv/moscow/